Bestuur en organisatie

Onze muziekvereniging werd gesticht op 10 oktober 1883. Na wereldoorlog II moest de harmonie moeizaam van begin af aan opnieuw beginnen, wat niet van een leien dakje liep. Na enkele jaren hield ze op te bestaan. In 1947 werd een nieuwe harmonie opgericht met de naam "De Lier". Na jaren van bloei, braken echter ook moeilijke tijden aan voor deze "nieuwe" harmonie, die op haar beurt ter ziele ging. In 1959 werd Concordia heropgericht onder voorzitterschap van Mathieu Segers. Nadien namen Jaak Silkens, gevolgd door Mathieu Godermans het voorzitterschap op zich. In de meer dan 110 jaar dat de harmonie bestaat is zij uitgegroeid tot een organisatie, die zich niet enkel met muziek bezig houdt, maar eveneens instaat voor tal van cultureel-sociale activiteiten in Maaseik en omgeving, zelfs naar het nabije Nederland en Duitsland toe. De harmonie kreeg voor haar muzikale inzet waardering in binnen- en buitenland en zelfs een hoge onderscheiding van de Nederlandse Koningin. Succesvolle concertreizen werden reeds ondernomen naar Denemarken en vier maal naar Schotland. 

De Ellon & District Pipes and Drums waren onze gasten in 1995, 1997, 2002, 2007 en 2010, met een gezamenlijk gastoptreden tijdens de 23ste (2007) en de 25ste editie (2010) van het "Scottish Weekend" in Alden Biesen en het traditioneel optreden op de Markt van Maaseik, ter gelegenheid van Muziekhappening/Knapkoekbakken. 
Als corona in 2020 geen stokken in de wielen had gestoken hadden ze weer een muzikale reis naar België ondernomen, met o.a. een optreden in Alden Biesen en Aldeneik. 
Deze reis is uiteindelijk doorgegaan in september 2022, maar door de drukke agenda van onze harmonie konden er geen gezamenlijke optredens plaats vinden. Wel heeft de Pipe Band optredens verzorgd tijdens het Schotse Weekend te Alden-Biesen. De vraag voor een hernieuwde samenwerking blijft echter groot.

Sinds meer dan 29 jaar stond de harmonie onder voorzitterschap van Henri Verlaak, die op de Algemene Vergadering van 27 maart 2015 benoemd werd tot erevoorzitter.
Op 25 april 2018 ontving Henri Verlaak de Cultuurprijs 2018 voor zijn jarenlange bijdrage en inzet voor het Maaseiker cultuurleven. Op 7 juli 2022 vernamen we dat onze erevoorzitter overleden was. Hij laat niet alleen in onze vereniging, maar in héél Maaseik een grote leegte achter.

Op 5 mei 2015 werd Winand Corstjens aangesteld als coördinator van onze harmonie, een functie die hij waarnam tot maart 2017. 

De muzikanten Ger Rijks en Ann Bleukx zijn sinds 3 mei 2018 voorzitter en ondervoorzitter van onze vereniging. Ze noemen het liever een co-voorzitterschap.

Maaseikenaar Wim Lemmens neemt vanaf 9 november 2022 de functie van secretaris waar als opvolger van Rudi Grispen en ad interim Jean-Pierre Boonen. Rudi Grispen nam de taak van secretaris waar van 4 september 2020 tot 2022 als opvolger van Mathy De Busser.
Mathy De Busser was elf jaar in deze functie van augustus 2009 tot 4 september 2020. Hij nam vanaf augustus 2009 het secretariaatswerk over van Winand Corstjens (januari 2008 t.e.m. augustus 2009) in opvolging van Herman Jansen (oktober 2002 tot 1 januari 2008) en Eric Vandeweert (1985 tot 2002).

Mathieu Dirix nam vanaf januari 2014 de functie van penningmeester waar, in opvolging van Math Van Sloun, Jean Peeters en Henri Vrinssen.
Sinds 2018 wordt de functie van penningmeester waargenomen door Jean-Pierre Boonen.
Zijn taak wordt vanaf de Algemene Vergadering van 2022 overgenomen door Eric Dirkx.

Tal van activiteiten worden georganiseerd door onze harmonie, niet enkel om de eigen vereniging van de nodige fondsen te voorzien, maar ook aan het socio-culturele leven in onze gemeente neemt de harmonie deel door de organisatie en medeorganisatie van evenementen en het ter beschikking stellen van Zaal Van Eyck.

Op muzikaal gebied probeert de harmonie zoveel mogelijk deel te nemen aan huldigingen en vieringen op gemeentelijk, sociaal, cultureel en familiaal vlak.
Een vaste waarde was ook de jaarlijkse steunkaartenverkoop, waarbij vrijwilligers van de harmonie huis aan huis gingen in de hele deelgemeente Maaseik.
Het was telkens een hele toer om in heel Maaseik van deur tot deur te gaan.
Bij deze bedanken wij de Maaseiker bevolking en sponsors voor hun steeds wederkerende steun.
We vermelden je maar enkele evenementen in het heden en verleden van een doorsnee werkjaar, met deelname van, steunverlening aan of organisatie door onze harmonie.

De paranormale en alternatieve beurs
De boeken- en platenbeurs
Paasbrunch Bospoortwijk
De internationale halfvastenstoet
Steakdag Sjruur VZW
Bokkerieje
Historische koetsenparade
De internationale keramiekmarkt
De internationale rommel- en sjacherbeurs
Hartbufkes Preuve (einde 2011)
Euregiotreffen
All Weather Music
Tiroler Avond
Ierse avond n.a.v. St. Patrick's Day
Boekweitkoek- en spaghettidag
Zèngentaire
Lezingen Davidsfonds
School- en toneelvoorstellingen
Vergaderingen Pater Sangerskring, Groove It, Vlamo

Nacht van de Geschiedenis

Maaltijd van de St. Vincentiusvereniging
Repetitie brassband
Rommelmarkt in Zaal Van Eyck
Van Eyckfeesten

De K.H. Concordia bestaat uit drie geledingen:

  • De harmonie Concordia o.l.v.
    Rob Moers met als tweede dirigent Ton van Buggenum;
  • De drumband en Percussiegroep Concordia o.l.v. Pieter Franssen;
  • De jeugdmuziekgroep o.l.v. Ton van Buggenum.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Ger Rijks: voorzitter
Ann Bleukx: ondervoorzitster
Wim Lemmens: secretaris
Eric Dirkx: penningmeester
Toon Voorjans: afgevaardigd bestuurslid
Winand Corstjens: afgevaardigd bestuurslid

Bestuursleden:

Ger Rijks
Ann Bleukx
Eric Dirkx
Wim Lemmens
Jean-Pierre Boonen
Rudi Grispen
Emily Vroemen
Henri Thijssen
Gilbert Willems
Herman Gerarts
Toon Voorjans
Winand Corstjens
Sarah Voorjans
Marnik Vandenheuvel

Ereleden:

Henri Verlaak (+ erevoorzitter)
Harry Teuwen (+)

Zaalcommissie:

Wien Corstjens


Muziekcommissie:

Rob Moers (dirigent)
Sarah Voorjans (verslaggeefster)
Ann Bleukx (verslaggeefster)
Jo Franssen
Stef Verlaak
Marnik Vandenheuvel
Dorien Cuypers
Pieter Franssen

Verantwoordelijke muziekpartijen:

Sarah Voorjans
Ann BleukxWebmaster:

Janny Henkens

Repetities:

De repetities gaan door: 
Elke vrijdag van 20 uur tot 22 uur voor de harmonie.
Op regelmatige tijdstippen op zondag voor de drumband en op woensdagavond voor ons instaporkest.

Deel deze pagina