Welkom op onze website!

Boeken, LP's, singles, CD's en DVD's worden bij de K.H. Concordia het hele jaar door in dank aanvaard!
Het directe aanspreekpunt van onze boekenbeurs is
Claudine Brouns.
Stuur een e-mail naar:

boekenbeurs@harmonieconcordia.be
of bel +32 (0)89 565 482

Tweedehands boeken kopen en verkopen?

We vernamen op donderdagmorgen 7 juli 2022 het bericht dat onze erevoorzitter Henri Verlaak overleden was. Voor Henri was de harmonie zijn levenswerk. We hebben niet veel, maar alles als Concordia aan hem te danken. Bedankt Henri dat je zoveel voor ons hebt kunnen betekenen.

We vernamen op donderdagmorgen 7 juli 2022 het slechte nieuws dat onze erevoorzitter Henri Verlaak overleden was. Voor Henri was de harmonie zijn levenswerk. We hebben niet veel, maar alles als Concordia aan hem te danken. Bedankt Henri dat je zoveel voor ons hebt kunnen betekenen.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe regeling omtrent 
uw privacy in voege.

 
De Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Koninklijke Harmonie Concordia VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze volledige privacyverklaring na op onze websitepagina.

Deel deze pagina